Abonneer je gratis!

Ben jij klaar voor de nieuwe privacywetgeving?

De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt eraan. Nederland voert op 25 mei 2018 deze nieuwe wet in, waarmee persoonsgegevens beter beschermd moeten worden. Ben jij al helemaal klaar voor de AVG?

Jij moet ongetwijfeld wat maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat je helemaal voldoet aan deze wet. Om boetes te voorkomen is het belangrijk om rekening te houden met de AVG, want ook jouw organisatie krijgt meer verantwoordelijkheden door deze nieuwe wet.

Dit moet je weten over de AVG

  • Net als alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens van klanten, personeel of andere personen uit de EU vastleggen, krijgt jouw bedrijf te maken met de AVG.
  • Wat jij doet met de persoonsgegevens valt nu sneller onder de privacywet. Dit kan het versturen van een offerte of factuur inhouden, maar ook het bijhouden van afspraken met je klanten. Dit geldt dus ook voor het registreren van contactgegevens van klanten.
  • De AVG geeft je veel meer verantwoordingsplicht. Je moet kunnen laten zien dat je de juiste maatregelen genomen hebt. Een voorbeeld: je moet kunnen aantonen dat je toestemming hebt gekregen voor het verwerken van persoonsgegevens.
  • De persoonsgegevens die jij in je bestanden hebt staan moet je op een zorgvuldige wijze hebben verkregen en ook op een zorgvuldige wijze opslaan. Wanner het gewenst is, moet je er ook zorg voor dragen dat de gegevens op een zorgvuldige manier vernietigd worden.
  • Zolang er gegevens van burgers uit de EU verwerkt worden, is de AVG van kracht. Dit geldt dus ook voor bedrijven buiten de Europese Unie.
  • Als jouw organisatie niet voldoet aan de nieuwe privacywetgeving, dan zit er een kans in dat je flink moet betalen en krijg je mogelijk sancties opgelegd. De boetes kunnen oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van je jaaromzet.

Met de AVG is het de bedoeling dat binnen de gehele Europese Unie de persoonsgegevens van EU-inwoners overal even goed beschermd worden. De wet staat internationaal ook wel bekend als General Data Protection Regulation (GDPR).

Voor meer informatie over de AVG kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij hebben een handige regelhulp opgesteld en ook een 10-stappenplan.