Abonneer je gratis!

Alles wat je moet weten

De aardgaskraan in ons land gaat langzaam dicht, waardoor steeds meer mensen interesse hebben in een warmtepomp. Deze apparaten zijn vaak gevuld met schadelijke F-gassen, waardoor je voor installatie en onderhoud een F-gassencertificaat nodig hebt. Wat moet je allemaal weten over het F-gassencertificaat?

Waarom een F-gassencertificaat?

F-gassen, bepaalde door de mens ontwikkelde broeikasgassen, brengen het milieu ernstige schade toe. Hoe meer van deze F-gassen in de lucht zitten, hoe sterker het broeikaseffect is en hoe warmer de aarde wordt. Een installateur kan te maken krijgen met fluorkoolwaterstoffen. Deze F-gassen zitten veel in koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur. Ze worden namelijk gebruikt als koelmiddel. Sinds 1 januari geldt de F-gassenverordening die voor een terugdringing van de hoeveelheid F-gassen moet zorgen. In deze verordening staat onder andere dat bedrijven en personen die werken met apparatuur die F-gassen bevatten, wettelijk verplicht zijn om een F-gassencertificaat te hebben. Warmtepompen met een gescheiden binnen- en buitendeel vallen hier volledig onder, maar monoblock warmtepompen vallen er buiten.

Welke certificaten moet ik hebben?

Er is een verschil tussen een F-gassencertificaat voor personen en voor bedrijven. Als je niet de juiste certificaten hebt, mag je geen werkzaamheden uitvoeren aan stationaire koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur met F-gassen. In deze tabel zie je voor welke werkzaamheden het certificaat verplicht is:

*Monoblock warmtepompen mogen ook zonder F-gassencertificaat worden geïnstalleerd

Hoe krijg ik mijn certificaat?

Persoonscertificaat (BRL 200, vier categorieën): Om een persoonscertificaat te krijgen, doe je een examen via Stichting Emissiepreventie Koudetechniek (STEK) of STE Examenbureau BV. Heb je nog niet alle kennis in huis? Dan kun je eerst een opleiding volgen bij verschillende instellingen in Nederland. Als je eenmaal het persoonscertificaat hebt, blijft deze levenslang geldig.

Bedrijfscertificaat (BRL 100): Voor een bedrijfscertificaat moeten een paar dingen op orde zijn:
– Je moet minimaal één monteur met een F-gassencertificaat in dienst hebben.
– Je beschikt over de juiste koudemiddelenbalans
– Je beschikt over de juiste gereedschappen om lekvrij te werken
– In je handboek staan de juiste instructies
Dit certificaat is bij verschillende keuringsinstanties aan te vragen. Eens in de twee jaar wordt getoetst of je nog aan alle voorwaarden voldoet.

Belangrijk!

Als ZZP’er heb je een bedrijf, dus moet je zowel een persoons- als een bedrijfscertificaat halen. Heb je deze laatste niet? Dan mag je alleen werkzaamheden uitvoeren als je wordt ingehuurd door een bedrijf dat dit certificaat wel heeft.

De grootte van de warmtepomp maakt niet uit, als er F-gassen in zitten is een certificaat verplicht voor service en onderhoud. Op de productetiketten staat voor welke apparatuur dit geldt.