Abonneer je gratis!

De installateur en Internet of Things

Met slimme apparaten die in steeds grotere getale zijn aangesloten op het internet staat Internet of Things (IoT) op het punt van doorbreken. De apparaten kunnen hierdoor met elkaar en met ons communiceren. Wat vindt de installateur van deze ontwikkelingen?

Internet of Things betekent dat er een situatie is waar alledaagse fysieke objecten zijn verbonden met het internet. Deze objecten zijn voorzien van ingebouwde technologieën die het mogelijk maken om gegevens te registreren en met elkaar uit te wisselen. De verkregen data wordt ingezet voor de eigen besturing, de besturing van andere objecten en voor interactie met de buitenwereld.

Onderzoek wijst uit dat:
– 16% van de installateurs weet wat IoT inhoudt
– Installateurs zien IoT met name als kans voor de sector en als kans voor de eigen organisatie (43%)
– Het verbeteren van het beheer van gebouwen wordt het vaakst als grootste kans genoemd (41%)
– Iets meer dan een kwart van de installateurs is ooit betrokken geweest bij een smart building project
– Een derde van de installateurs niet denkt dat IoT hun dagelijkse werkzaamheden gaat veranderen
– In totaal 14% van de installateurs betrokken is geweest bij projecten waarin gebruik werd gemaakt van chips in bouwmaterialen

Uitdagingen

Deze relatief nieuwe ontwikkelingen zijn steeds meer in opkomst. Hierdoor komen er vanzelfsprekend nieuwe uitdagingen bij. Een paar van deze uitdagingen:
– Er zijn nog geen duidelijke IoT-standaarden
– IoT vereist openheid van merken en fabrikanten
– Veiligheid en privacy moeten gegarandeerd worden

Smart buildings

Eén van de bekendste smart buildings van de wereld staat in onze eigen hoofdstad. The Edge in Amsterdam heeft enkele bijzondere kenmerken: het pand herkent gebruikers en past de verlichting en het klimaat automatisch aan zijn of haar wensen aan, de verlichting en het klimaatplafond gaan uit op het moment dat er niemand aanwezig is en sensoren in het plafond signaleren het gebruik van de kantooromgeving wat vervolgens wordt vertaald in heatmaps die de schoonmakers gebruiken om te kijken waar er schoongemaakt moet worden.

The Edge

IoT kan ondersteuning bieden bij het ontwerpen, bouwen, beheren en gebruiken van een gebouw. Installateurs zien de meeste kansen in het beheer. Beheer kan volgens hen eenvoudiger en efficiënter worden door het verbinden van de aanwezige installatietechnische toepassingen in een pand. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een sensor die signaleert dat de temperatuur in een ruimte te hoog is en vervolgens automatisch de airconditioning inschakelt. Daarnaast komt bij het gebruik van chips en sensoren ook data vrij die kan worden ingezet bij onderhoud. Onderhoud aan installaties kan op deze manier preventief plaatsvinden of worden uitgesteld.

IoT kan bij het beheer van een pand ook geïnterpreteerd worden als slimmer omgaan met ruimten en middelen. Wanneer uit data blijkt dat een bepaalde ruimte tijdens een bepaald dagdeel niet wordt gebruikt, hoeft die ruimte ook niet verwarmd te worden. Het energiemanagement wordt hierdoor flink verbeterd. IoT wordt niet voor niets regelmatig de stap naar échte energiezuinigheid genoemd.