Abonneer je gratis!

De invloed van BENG

Vergunningsaanvragen voor nieuwbouw moeten vanaf 1 januari 2020 voldoen aan de eisen voor Bijne EnergieNeutrale Gebouwen (BENG). Peter de Witte en Marcel Bisseling hebben allebei veel ervaring met energiezuinig bouwen. Peter is directeur van De Witte De Witte Installatietechniek. Marcel is commercieel directeur van VDR Bouwgroep.

Peter de Witte

Bijna energieneutraal bouwen heeft volgens mij veel effect op de dagelijkse praktijk van de installateur. We zijn als branche namelijk gewend om alleen naar de installatietechnische oplossing te kijken. Bij BENG gaat het om het totaalpakket. De hele installatie maar ook de isolatiewaarde van een pand moet kloppen. Een slecht geïsoleerde woning krijg je nooit BENG. Bij nieuwbouw is die isolatiewaarde natuurlijk gegarandeerd en is het ook relatief eenvoudig om een woning BENG op te leveren. Bij bestaande bouw is deze opgave veel groter omdat er eerst geïnvesteerd moet worden in de isolatie van de woning.

Grotere rol installateur
De rol van de installateur wordt door BENG veel groter. Bij het bijna energieneutraal krijgen en houden van een woning, heb je te maken met veel installatiecomponenten. De warmtepomp, het WTW-systeem, het afgiftesysteem van de vloerverwarming; alle apparaten moeten op elkaar afgestemd zijn. Je werkt met garanties op het gebied van energieverbruik, dus blijf je de installaties monitoren en beheren. Zo blijf je veel langer bij een klant betrokken.

Vroeg aan tafel
Om aan de BENG-eisen te voldoen moeten ontwerp, bouwtechniek en installaties veel meer op elkaar afgestemd worden. In BENG-projecten zitten wij altijd al vroeg met de aannemer aan tafel. De aannemers maken graag gebruik van onze kennis, want die is vaak nodig om de toepassing van energie-efficiënte oplossingen te garanderen. Voor WTW-systemen zijn bijvoorbeeld bredere kokers nodig en voor een warmtepomp moet ruimte worden gecreëerd. Samen kom je tot het beste ontwerp voor een klant.

Marcel Bisseling

Ik denk dat er voor ons als VDR Bouwgroep niet zo heel veel verandert nu BENG eraan komt. Wij kunnen de strengere eisen halen door slim te ontwerpen, de isolatiewaarden van gebouwen te verbeteren en door luchtdicht te bouwen. Zodra je met bouwtechniek aan het uiterste zit van wat je kan bereiken aan energieprestatie, moet je het verder oplossen met installatietechniek. Zelf zijn wij hier al ver mee. We bouwen al jaren projecten volgens BREEAM en dan loop je al op de wetgeving voor. BREEAM is namelijk in de basis al 30% strenger dan het Bouwbesluit. We zijn dus nu al op de toekomst voorbereid.

Verder gaan dan energieprestatie
We moeten verder kijken dan de energiezuinigheid. Stel dat ik heel veel isoleer en een gebouw vol stop met installaties, dan bespaar ik qua energieverbruik kosten maar aan de andere kant ben ik bezig het milieu te belasten met al die extra materialen. Het is zaak dat we hierin een balans vinden. De groothandel speelt ook een rol. Er is namelijk te besparen op het aantal transporten of de hoeveelheid verpakkingsmateriaal. Stem dit af met meerdere partijen uit het bouwproces. Zo help je ook je opdrachtgever weer.

Samen bereik je meer
Als je in een vroeg stadium van het bouwproces met de installateur aan tafel zit, kun je zoveel meer bereiken dan wanneer iedereen zijn eigen ding doet. Als bouwer en installateur slim ontwerpen, stop je niet onnodig veel isolatie of installatietechniek in een gebouw. Bij het ontwerp moeten bouwers en installateurs daarom al samen zitten. Door in een Bouw Informatie Model (BIM) samen te werken, stem je je tekeningen op elkaar af en voorkom je fouten. Het moet niet op de bouwplaats bedacht worden, maar op kantoor. Daar moet het al een keer ‘gebouwd’ zijn. Juist door die samenwerking en afstemming in het ontwerpproces bespaar je samen in de ontwikkel- en exploitatiekosten. En niet alleen op het gebied van de energieprestatie.