Abonneer je gratis!

Van A naar B

Green Deal voor slimmere bouwlogistiek

Er is veel behoefte aan slimme(re) bouwlogistiek met onze overvolle binnensteden, veel geluidsoverlast van bouwplaatsen en de uitstoot van CO2. Daarom ondertekenden 22 partijen in oktober 2017 de Green Deal Bouwlogistiek. TNO is één van deze partijen en Jannette de Bes, senior consultant logistiek met expertise Bouwlogistiek binnen de afdeling Sustainable Transport & Logistics, houdt zich voor het bedrijf bezig met logistieke vraagstukken en duurzaamheid.

“Tijdens de bouwcrisis was de toegenomen aandacht voor bouwlogistiek noodgedwongen door de financiële situatie”, vertelt Jannette. “Nu zie je vooral dat het écht moet. Je kan niet meer in de steden komen met al je vrachtwagens. Er zijn parkeerproblemen, opstoppingen en er is de roep om duurzaamheid. Slimmere bouwlogistiek is gewoon nódig!”

Om deze problemen te lijf te gaan heeft TNO zich aangesloten bij Green Deal Bouwlogistiek. Dit is een initiatief van Bouwend Nederland. In totaal doen er 22 partijen uit het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs mee aan dit initiatief. De ‘deal’ loopt tot 2020 en moet ervoor zorgen dat de bouwlogistiek 20% duurzamer en efficiënter wordt. Daarmee wordt de CO2-emissie ook verminderd.

“Betere communicatie en omgang met data kan helpen om bouwlogistieke kosten inzichtelijk te maken”

Met deze Green Deal geven de partijen die getekend hebben aan dat ze vijf projecten gaan uitvoeren met het doel de bouwlogistiek efficiënter en duurzamer te maken. “Als TNO zijn we al kennisinstelling ingestapt omdat we ons al een aantal jaar bezighouden met bouwlogistiek. We willen een voorloper zijn op het onderwerp, maar zeker ook de partijen ondersteunen met waar ze nu tegen aanlopen”, legt Jannette uit over waarom zij zich aangesloten hebben. “We willen op dit moment vooral inzichtelijk maken hoeveel bouwlogistiek aan besparingen kan opleveren.”

Volgens Jannette komen er in de bouwlogistieke sector veel faalkosten door afstemmingsverlies naar voren. Wat in dat geval de logistieke kosten zijn, is dan niet bekend. “Dat hoor je vaak terug in de sector. Betere communicatie en omgang met data kan helpen om deze kosten inzichtelijk te maken en te verminderen.”

Verbinder tussen wetenschap en praktijk

TNO heeft als kennisinstituut met wetenschappelijke insteek een mooie rol in de praktijkgerichte Green Deal als de verbinder tussen de wetenschap en praktijk. “We besteden aandacht aan oplossingen waarvan we al zien dat ze besparingen opleveren. Zo werken we in een project met control towers (waarbij de hele logistieke keten door één partij wordt geregisseerd en gemonitord), waarbij je onder andere met boardcomputers precies weet waar iemand rijdt en hoe laat de levering aankomt.

“In een ideale wereld voorzien groothandels alle producten van tags of codes”

De toekomst

Eén van de belangrijke vragen voor de komende jaren luidt: wie gaat de ketenregie oppakken van de bouwlogistiek? Hier liggen kansen voor de groothandel volgens Jannette. “Zij zien alle producten voorbijkomen. In een ideale wereld zou je deze allemaal een tag of een code geven zodat ze tijdens het hele logistieke proces te volgen zijn. Ook achteraf is dit handig, je kan precies terugzien waar iets vandaan komt en waar iets is geweest.”

De control tower en BIM (Bouw Informatie Model) zijn twee innovaties waar Jannette veel van verwacht in de nabije toekomst. “BIM wordt steeds meer gebruikt in de bouwsector, maar wat je nog niet ziet is de logistieke planning hieraan.” Uit BIM kun je halen hoeveel transport er nodig is en dit kan vervolgens weer gekoppeld worden aan je control tower. Op deze manier pak je de ketenfunctie op.

“Vanuit het ketendenken en werken met BIM is er ook nog een flinke stap te zetten in standaardisatie. Veel leveranciers hebben nog eigen standaarden en om met elkaar meer te kunnen delen en af te stemmen is standaardisatie zeer gewenst.” Green Deal moet uiteindelijk het bewustzijn vergroten dat de inzet van slimme bouwlogistiek een must is in de sector.