Abonneer je gratis!

Tot je dienst!

Met RFID naar een perfect voorraadbeheer

Wasco was de eerste groothandel die alle artikelen uit het onderdelenassortiment voorzag van een zogenoemde RFID-sticker. Met het RFID-concept wil Wasco voorraadbeheer slimmer, effi ciënter en preciezer maken. De dienst helpt onder andere bij het verkrijgen van de perfecte voorraad in de servicebus. Breman Service Rotterdam maakt gebruik van het concept en directeur Cor van den Heuvel weet waarom. 

Het belang van first time fix

“In 2016 ging Breman Service Rotterdam het RFID-traject in. Wij denken dat we met deze technologie ons voorraadbeheer verder kunnen optimaliseren”, aldus Cor. “Voorraadbeheer is een belangrijk onderdeel van je klanttevredenheid en je kostenbeheersing. Wij doen bijvoorbeeld veel voor woningcorporaties. Die hebben allemaal een hoge klanttevredenheid onder huurders als speerpunt. Om daar als serviceorganisatie in mee te kunnen, moet je natuurlijk zorgen dat de juiste ketel er hangt, dat de installatie klopt en dat bewoners goed weten hoe ze met het systeem om moeten gaan. Als je er echter onverhoopt toch een keer heen moet, is een first time fix echt ontzettend belangrijk. Je wil bewoners namelijk zo veel mogelijk ontzien. RFID kan hierbij helpen, omdat het de kans vergroot dat de monteur altijd de juiste onderdelen bij zich heeft. Daarbij draagt het voorkomen van onnodig rijden bij aan kostenbeheersing, en dus de Total Cost of Ownership.”

Wat is RFID?

RFID staat voor Radio Frequency Identification (identificatie via radiogolven). Wasco heeft het totale onderdelenassortiment voorzien van RFID-stickers. Deze stickers bevatten een chip die gemakkelijk en snel kan worden uitgelezen. Omdat elke chip een unieke code heeft, kan elk artikel op detailniveau worden gevolgd. Informatie kan ook worden uitgelezen terwijl de artikelen nog in een bak of doos zitten.
28

We halen de angst van monteurs om mis te grijpen weg

 

Een te volle bus?

Een bus die vol zit met materialen die je mogelijk ooit nodig hebt. Het is misschien een prettige gedachte, maar er kleven veel nadelen aan overbodige en overtollige voorraad in een servicebus. Denk aan benzinekosten maar ook aan het gevaar dat vergeten producten incourant worden. Wanneer bestellingen, inzicht in gebruikte onderdelen en de busvoorraad aan elkaar worden gekoppeld, is het mogelijk om de werkvoorraad per dag te bepalen. Dit zorgt voor minimale voorraad en maximale efficiëntie. Dat gebeurt met RFID.

Vergroten bewustzijn monteurs

Breman Service Rotterdam begon voorzichtig aan het RFID-traject en liet in eerste instantie vier bussen ombouwen. Inmiddels is het merendeel ingericht en ziet Breman Service Rotterdam de voordelen die RFID kan bieden. “Het is monteurs eigen om alle reserveonderdelen in de bus te willen hebben. Dan weten ze zeker dat ze nooit misgrijpen. Met de RFID-scan weten we binnen een halfuur wat er in een servicebus zit. Je hoeft ze niet meer helemaal leeg te trekken en alle onderdelen te tellen. Dat geeft ons sneller inzicht in de omloopsnelheid van materialen, waardoor we monteurs makkelijker kunnen overtuigen dat ze echt niet alles in de bus hoeven te hebben. Ratio komt dan voor het gevoel. We kunnen onze mensen dus snel laten zien wat er gebeurt op het gebied van voorraad. Zo creëer je bewustwording en haal je ook een stuk angst over eventueel misgrijpen weg.”

Hoe werkt de Wasco RFID-dienst?

Allereerst berekent het RFID-team de optimale samenstelling van de busvoorraad. Na overleg met de klant en de servicemonteurs volgt er een definitief voorstel. Aan de hand daarvan wordt de bus omgebouwd en opnieuw ingericht met de juiste onderdelen. De servicemonteur gaat vervolgens aan het werk. Het RFID-team komt de busvoorraad op afgesproken tijden scannen. Op basis van de scan en de data over het daadwerkelijke verbruik, wordt een analyse per servicebus aangeleverd zodat de busvoorraad telkens verder geoptimaliseerd kan worden.

Voorraadbeheer verder perfectioneren

Cor is blij met de stappen die zijn gemaakt. Hij geeft wel aan dat de overstap naar RFID het nodige werk vergt. “Je gaat niet zomaar even om. De bussen worden volledig omgebouwd. Uit de scandata komen verbetervoorstellen en daar moet je natuurlijk iets mee: Wat kan er in de bus blijven? Wat kan eruit? Hoe kan ik mijn voorraad anders inrichten? Dat zijn vraagstukken die tijd kosten.”

Gelukkig is er veel ondersteuning vanuit het Wasco RFID-team. “De samenwerking met Wasco is altijd goed. Ze kennen de markt en ze kennen ons bedrijf. Ook in het RFID-traject is de samenwerking prettig. Wasco is hier regelmatig over de vloer. Ze scannen de bussen en er is een goede afstemming met onze werkvoorbereiders. Bovendien merk je dat ook Wasco tot een zo goed mogelijk resultaat wil komen. Stapje voor stapje wordt het steeds beter. Er zijn bijvoorbeeld handscanners gekomen waardoor de doorlooptijd van het scannen is teruggebracht. Dit moet en kan nog beter en de verwachting van onze organisatie is dan ook dat Wasco blijft innoveren en de dienst blijft verfijnen om zo te komen tot een bredere inzetbaarheid. Zo kunnen we nog makkelijker inzicht krijgen in verbeterpunten en ons voorraadbeheer verder perfectioneren.”