Abonneer je gratis!

MilieuPrestatie Gebouwen

De MPG is een indicator voor de duurzaamheid van nieuwe gebouwen. Hoe lager deze waarde is, hoe duurzamer de gebruikte materialen in een gebouw zijn. De MPG kijkt naar de belasting van de materialen die in een gebouw worden toegepast. Hierbij wordt gekeken naar de totale invloed van het materiaal: van winning en productie, transport, gebruik, vervanging tot en met mogelijk hergebruik. Wanneer er meer isolatie of installatietechniek aan een gebouw wordt toegevoegd, betekent dit niet dat er ook een duurzamer gebouw ontstaat. De milieuprestatie van deze toegevoegde materialen kan namelijk het milieu extra belasten en dus voor een hogere MPG zorgen. Bouwers en installateurs moeten dus samen een balans vinden tussen de energie- en milieuprestatie van materialen. Zo komen ze tot de realisatie van een duurzaam gebouw.

Schaduwkosten

Alle manieren waarop het milieu wordt belast, worden vastgelegd in één waarde: de schaduwkosten van het materiaal. Vanaf 1-12018 is deze maximale totale schaduwprijs € 1,0 per m2 bvo per jaar.

LevensCyclusAnalyse (LCA)

De schaduwkosten van een materiaal worden door een gecertificeerde deskundige via een LevensCyclusAnalyse bepaald op basis van 11 indicatoren.

Nieuwbouw

De MPG-eis heeft betrekking op nieuwbouw (woningen en kantoren) groter dan 100 m2.

Duurzaamheidsinstrument

De MPG maakt deel uit van belangrijke duurzaamheidsinstrumenten, zoals BREEAM-NL.