Abonneer je gratis!

ISDE: Drijvende kracht voor duurzame energie

ISDE (Investeringssubsidie duurzame energie) is in het leven geroepen om consumenten te stimuleren energiebesparende maatregelen door te voeren in huis. Het gaat hierbij om de aanschaf van warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels of biomassaketels.

Consumenten kunnen binnen zes maanden na installatie een subsidieaanvraag indienen om een tegemoetkoming te ontvangen. Hoe hoog het bedrag is hangt af van het soort apparaat en de energieprestatie. De ISDE-subsidie kan tot eind 2018 aangevraagd worden, zolang er budget beschikbaar is.

Meer weten over ISDE? Download de Koppeling-whitepaper

Aanvragen?
Tot 2020 is er €160 miljoen beschikbaar gesteld voor ISDE. Uit de laatste cijfers is gebleken dat het bij de meeste aanvragen om een warmtepomp gaat. Klanten vinden het vaak lastig om zelf de subsidie aan te vragen. Als installateur kun je de klant hierbij ontzorgen door met jouw vakkennis de helpende hand te bieden.

Hoe werkt het?

    • Bespreek met de klant welke apparaten en voorwaarden onder de subsidie vallen. Op www.wasco.nl/merk/isde vind je alle informatie over de apparaten die voor ISDE in aanmerking komen. Het apparaat moet bij de aanvraag van de subsidie al betaald, geïnstalleerd in gebruik genomen zijn.
    • De klant kan zelf een aanvraag indienen op mijn.rvo.nl via DigiD, maar de klant kan ook zijn of haar installateur de aanvraag laten doen. Daarvoor wordt er eerst een machtigingsformulier ingevuld door de klant en de installateur.
    • Als installateur kun je nu met je eigen DigiD-code of eHerkenningsmiddel inloggen en de subsidie aanvragen. Dit kan tot zes maanden na installatie van het apparaat.
    • Dien de aanvraag in en voeg zoveel mogelijk bewijs toe (minimaal een bewijs van aanschaf en een betaalbewijs). Er mag maar één subsidieaanvraag per apparaat worden ingediend.
    • Binnen acht weken na aanvraag neemt de subsidieverstrekker een beslissing. De uitbetaling volgt maximaal een week na de beslissing, een voorschot is niet mogelijk. Een voorwaarde is dat de klant het apparaat niet binnen een jaar na het toekennen van de subsidie verwijderd.