Abonneer je gratis!

Op weg naar 2050: de kansen en uitdagingen van een gasloze woningvoorraad

Volledig energieneutraal zijn in 2050, dat is wat de Nederlandse overheid voor ons land wil. Een gasloze woningvoorraad hoort hier vanzelfsprekend bij. Dit betekent een forse opgave voor de installatiebranche. De energievoorziening komt er totaal anders uit te zien. Marcel Imthorn, directeur van Albreco aardwarmtesystemen, en Medy van der Laan, voorzitter van Energie-Nederland, bespreken welke kansen en uitdagingen zij zien op de route naar 2050.

Marcel Imthorn

Ik ben blij met het streven naar een volledig gasloze woningvoorraad. Duurzame energievoorziening is goed voor de samenleving en voor de generaties die volgen. De CO2-reductie die de inzet van bijvoorbeeld warmtepompen oplevert is enorm. Dit is goed voor het milieu en de consumenten voelen het ook in de portemonnee. Zij hebben veel minder stook- en koelkosten. Binnen tien jaar is de investering vaak al terugverdiend en de apparaten zijn vaak comfortverhogend. Voor de installatiebranche zijn de plannen voor een volledig gasloze woningvoorraad sowieso interessant. Vroeger had je als branche alleen de nieuwbouw en het onderhoud, nu ligt er een langlopende opdracht om een volledige woningvoorraad om te bouwen richting gasloos. Dat is natuurlijk fantastisch.

Een van de belangrijkste uitdagingen is dat er niet genoeg bedrijven zijn om bij te dragen aan deze ambitie. Onze branche heeft te maken met een personeelstekort. Installateurs en monteurs zijn slecht te vinden. De aanwezige kennis over duurzame energie in de branche is nog niet toereikend voor wat betreft er moet gebeuren. Het begint wel steeds meer op gang te komen, maar heel veel bedrijven moeten nog verschrikkelijk innoveren om bij de duurzame ambitie aan te haken. Het aantal gebieden waar je mag boren neemt door steeds meer regels af. Als je de transitie van traditioneel naar duurzaam verwarmen wil maken, moet niet alleen de branche veel werk verzetten maar moet ook de regelgeving kunnen meebewegen.

Medy van der Laan

De installatiebranche speelt een belangrijke rol in het verwezenlijken van de hoge ambities op het gebied van CO2-reductie. De beoogde transitie moeten we verstandig aanpakken. Daar hoort ook een stukje kennisverschaffing richting de consument bij. Het is de installateur die daar over de vloer komt. Op deze momenten kan hij het gesprek aangaan: de ketel is over drie jaar afgeschreven, misschien kan je alvast nadenken over een alternatieve duurzame oplossing. Dit is de installatiestatus van het huis, als je bijvoorbeeld voor een warmtepomp kiest, is dit de terugverdientijd. Met deze adviesrol creëer je als installateur toekomstige bedrijvigheid. Het levert ook een bijdrage aan de bewustwording onder consumenten en ze worden voorbereid op een uitgave die ze later moeten gaan maken. De voorhoede van installatiebranche is gelukkig steeds actiever bezig met het onder de aandacht brengen van nieuwe mogelijkheden.

Wanneer het gaat over plannen uit het regeerakkoord, is het belangrijk te beseffen dat er hooguit voorbereidende stappen worden gemaakt aan de hand van zeer ambitieuze plannen. Als we de doelstelling voor de bebouwde omgeving willen halen, moeten er 250.000 woningen per jaar CO2-neutraal gemaakt worden. Met de huidige technologie en de daarbij horende prijzen, gaat het al snel om €30.000 per woning. Er zijn nog veel huizen slecht geïsoleerd. Isoleren kost veel geld en dat geld is niet beschikbaar gesteld door het kabinet.

Wij denken in de energiesector aan een ander scenario. Hierbij wordt in woningen waarbij de gewenste isolatiestap niet haalbaar is, bij het vervangen van de cv-ketel gekozen voor een hybride waterpomp. Deze kan ook geplaatst worden in slecht geïsoleerde huizen en levert toch ook zo’n 60% CO2-reductie op. Wanneer de pomp na 15 jaar weer vervangen moet worden, zijn er nieuwe technieken, is er misschien wel volop groen gas of misschien zijn waterstofketels wel volledig toegetreden tot de consumentenmarkt. Ga je het 33 jaar van tevoren helemaal goed proberen te doen, waardoor je misschien onnodig duur uit bent? Of kies je ervoor om in de tussentijd veel te bereiken om daarna makkelijker de stap te zetten naar een volwaardige CO2-neutrale woning? Laten we het zodanig stapsgewijs aanpakken, zodat de consument niet onnodig duur uit hoeft te zijn.